32002R1832R(05)

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 290 af 28.10.2002)

EU-Tidende nr. L 003 af 07/01/2004 s. 0043 - 0043


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 290 af 28. oktober 2002)

Side 214, KN-kode 2834 21 00, tredje kolonne:

i stedet for:

>TABELPOSITION>

læses:

>TABELPOSITION>.

Side 218, KN-kode 2849 10 00, tredje kolonne:

i stedet for:

>TABELPOSITION>

læses:

>TABELPOSITION>.

Side 511:

KN-kode 7603 10 00, tredje kolonne:

i stedet for:

>TABELPOSITION>

læses:

>TABELPOSITION>;

KN-kode 7603 20 00, tredje kolonne:

i stedet for:

>TABELPOSITION>

læses:

>TABELPOSITION>.

Side 513, KN-kode 7610 10 00, tredje kolonne:

i stedet for:

>TABELPOSITION>

læses:

>TABELPOSITION>.