32002R0430R(01)

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 430/2002 af 7. marts 2002 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation (EFT L 66 af 8.3.2002)

EF-Tidende nr. L 067 af 09/03/2002 s. 0077 - 0077


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 430/2001 af 7. marts 2002 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation

(Den Europæiske Fællesskabers Tidende L 66 af 8. marts 2002)

Indholdsfortegnelsen samt side 14, titlen:

i stedet for: "... forordning (EF) nr. 430/2001..."

læses: "... forordning (EF) nr. 430/2002...".