31999L0048

Kommissionens Direktiv 1999/48/EF af 21. maj 1999 om anden tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (EOS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 169 af 05/07/1999 s. 0058 - 0088
EF-Tidende nr. L 169/1999 s. 0059 - 0090
EF-Tidende nr. L 169/1999 s. 0050 - 0079
EF-Tidende nr. L 169/1999 s. 0059 - 0099
EF-Tidende nr. L 169/1999 s. 0050 - 0077
EF-Tidende nr. L 169/1999 s. 0058 - 0087


>NOTEXT>