31996R0039R(01)

BERIGTIGELSE TIL : - KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 39/96 af 12. januar 1996 om gennemførelsesbestemmelser for første halvår af 1996 for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 160 til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande

EF-Tidende nr. L 019 af 25/01/1996 s. 0057


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 39/96 af 12. januar 1996 om gennemførelsesbestemmelser for første halvår af 1996 for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 160 til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 10 af 13. januar 1996)

Side 2, første betragtning:

i stedet for: »forordning (EF) nr. 2465/95«

læses: »forordning (EF) nr. 3066/95«.

Side 2, artikel 1:

i stedet for: »forordning (EF) nr. 2465/95«

læses: »forordning (EF) nr. 3066/95«.