31996M0859

Kommissionens Beslutning af 18/12/1996 om en fusions forenelighed med det fælles marked (Sag IV/M.859 - Generali / Prime) Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 (Kun den italienske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. C 076 af 11/03/1997 s. 0031


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18/12/1996 om en fusions forenelighed med det faelles marked (Sag IV/M.859 - Generali / Prime) Raadets forordning (EOEF) nr. 4064/89

(Kun den italienske udgave er autentisk; den komplette tekst er disponibel i den italienske version CIT af CELEX). Udgaven paa papir af beslutningen er disponibel i Kontoret for De Europaeiske Faellesskabers Officielle Publikationer's salgssteder.