31990L0270R(01)

BERIGTIGELSE TIL : - 90/270/EOEF: RAADETS DIREKTIV AF 29. MAJ 1990 OM MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED I FORBINDELSE MED ARBEJDE VED SKAERMTERMINALER ( FEMTE SAERDIREKTIV I HENHOLD TIL ARTIKEL 16, STK. 1, I DIREKTIV 89/391/EOEF )

EF-Tidende nr. L 171 af 04/07/1990 s. 0029


Berigtigelse til Raadets direktiv 90/270/EOEF af 29. maj 1990 om minimumforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skaermterminaler (femte saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF) (De Europaeiske Faellesskabers Tidende nr. L 156 af 21. juni 1990)

Side 18, bilag, nr. 2, litra c), foerste afsnit: > TABELPOSITION>