31962H0120(01)

Recommandation de la Commission adressée aux États membres en vertu des articles 155 et 115 au sujet du régime d'exportation à appliquer vers les pays tiers pour certains types de peaux brutes à l'occasion de la mise en application des dispositions de l'article 34 du traité /* Den danske udgave er ikke til rådighed */

EF-Tidende nr. 005 af 20/01/1962 s. 0108 - 0109


/* Der findes ingen dansk version af dette dokument, da det ikke er indeholdt i den danske Specialudgave. Kriterierne for at udelade retsakter var foelgende:

- akter, som ikke laengere havde virkning paa tidspunktet for Danmarks indtraeden i Faellesskabet (1. jan. 1973)

- akter, hvis virkning automatisk ophoerte paa indtraedelsestidspunktet (f.eks. visse aftaler mellem Faellesskabet og Det Forenede Kongerige, Irland eller Danmark)

- akter, som kun er bindende for dem, de er rettet til, og som derfor kun er autentiske paa originalsproget

- ikke-bindende akter

- akter, som ikke skoennedes tilstraekkeligt betydningsfulde til at blive medtaget

- visse akter, som tilbagekaldtes under udarbejdelsen af specialudgaven.

oknoda73 */