31961Y0722(01)

Kommissionens henstilling til medlemsstaterne om gennemførelsen af forordning nr. 11 vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår, udfærdiget i henhold til artikel 79, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab

EF-Tidende nr. 050 af 22/07/1961 s. 0975 - 0978
den spanske specialudgave: Kapitel 07 bind 1 s. 0039
den portugisiske specialudgave: Kapitel 07 bind 1 s. 0039


/* Der findes ingen dansk version af dette dokument, da det ikke er indeholdt i den danske Specialudgave.

engresptnoda73 */