31961H0708(02)

Recommendation relative au traitement tarifaire applicable aux emballages importés pleins / Den danske udgave er ikke til rådighed

EF-Tidende nr. 046 af 08/07/1961 s. 0880 - 0881


/* Der findes ingen dansk version af dette dokument, da det ikke er indeholdt i den danske Specialudgave. Kriterierne for at udelade retsakter var foelgende:

- akter, som ikke laengere havde virkning paa tidspunktet for Danmarks indtraeden i Faellesskabet (1. jan. 1973)

- akter, hvis virkning automatisk ophoerte paa indtraedelsestidspunktet (f.eks. visse aftaler mellem Faellesskabet og Det Forenede Kongerige, Irland eller Danmark)

- akter, som kun er bindende for dem, de er rettet til, og som derfor kun er autentiske paa originalsproget

- ikke-bindende akter

- akter, som ikke skoennedes tilstraekkeligt betydningsfulde til at blive medtaget

- visse akter, som tilbagekaldtes under udarbejdelsen af specialudgaven.

oknoda73 */