1.1.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/1


Meddelelse om midlertidig anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side, af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer og af aftalen mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Det Europæiske Atomenergifællesskab om samarbejde om sikker og fredelig anvendelse af kerneenergi

Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side har givet meddelelse om afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for den midlertidige anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side ("handels- og samarbejdsaftalen"), af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer ("informationssikkerhedsaftalen") og af aftalen mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Det Europæiske Atomenergifællesskab om samarbejde om sikker og fredelig anvendelse af kerneenergi ("kerneenergiaftalen") i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalens artikel FINPROV.11, stk. 2, informationssikkerhedsaftalens artikel 19, stk. 2, og brevvekslingen vedrørende kerneenergiaftalen.

Disse aftaler finder derfor midlertidig anvendelse fra den 1. januar 2021:

mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side for så vidt angår handels- og samarbejdsaftalen

mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland for så vidt angår informationssikkerhedsaftalen og

mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Det Europæiske Atomenergifællesskab om samarbejde om sikker og fredelig anvendelse af kerneenergi.

Som fastsat i handels- og samarbejdsaftalens artikel FINPROV.9, informationssikkerhedsaftalens artikel 21 og artikel 25 i aftalen om samarbejde om sikker og fredelig anvendelse af kerneenergi vil udgaverne af disse aftaler på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk blive underkastet en endelig jurist-lingvist-gennemgang i de kommende måneder. De autentiske og definitive tekster, der følger af jurist-lingvist-gennemgangen, vil ab initio erstatte de undertegnede udgaver af aftalerne.