25.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/1


Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

Ovennævnte aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, der blev undertegnet den 25. oktober 2018, trådte i kraft den 19. juli 2019.