9.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/1


Meddelelse om ikrafttrædelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater har underrettet hinanden om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (1). Aftalen trådte derfor i kraft den 4. april 2018 i overensstemmelse med dens artikel 8.


(1)  EUT L 258 af 6.10.2017, s. 4.