21.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/1


Meddelelse om ikrafttrædelse af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side

Rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side (1) trådte i kraft den 1. marts 2018, idet proceduren i rammeaftalens artikel 57, stk. 1, blev afsluttet den 26. februar 2018.


(1)  EUT L 343 af 22.12.2017, s. 3.