30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/1


Meddelelse om ikrafttrædelsen af en aftale om handel med bananer mellem Den Europæiske Union og Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru og Venezuela

Aftalen om handel med bananer mellem Den Europæiske Union og Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru og Venezuela, undertegnet i Genève den 31. maj 2010 (1), trådte i kraft den 1. maj 2012.


(1)  EUT L 141 af 9.6.2010, s. 3.