19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/2


Meddelelse om ikrafttrædelsen af den aftale mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der ændrer tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein

De procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af den aftale mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der ændrer tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein (1), og som blev undertegnet i Bruxelles den 17. maj 2011, blev afsluttet den 21. oktober 2011. Aftalen træder derfor i kraft den 1. december 2011 i overensstemmelse med dens artikel 3.


(1)  EUT L 297 af 16.11.2011, s. 49.