22004X0203(01)

Orientering om ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til associeringsaftalen EF-Israel

EU-Tidende nr. L 029 af 03/02/2004 s. 0014 - 0014


Orientering om ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til associeringsaftalen EF-Israel

Da aftalen i form af brevveksling blev undertegnet af Fællesskabet og Israel den 23. december 2003 i Bruxelles, trådte aftalen i kraft den 23. december 2003. Aftalens bestemmelser har fundet anvendelse siden den 1. januar 2004. Aftalen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende L 346 af 31. december 2003, side 65.