22003X0625(01)

Meddelelse om ikrafttrædelsen af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet

EU-Tidende nr. L 156 af 25/06/2003 s. 0045 - 0045


Meddelelse om ikrafttrædelsen af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet

Den protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen med Republikken Estland for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet, som Rådet besluttede at indgå den 18. marts 2003(1), træder i kraft den 1. juli 2003, idet der den 12. juni 2003 blev givet meddelelse om, at de i protokollens artikel 4 omhandlede procedurer var afsluttet.

(1) Se side 31 i denne EUT.