21997A0612(02)

Aftale i form af et aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om spiritusholdige drikkevarer

EF-Tidende nr. L 155 af 12/06/1997 s. 0061 - 0069


AFTALE i form af et aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om spiritusholdige drikkevarer

AFTALEMEMORANDUM

ex 2208 spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

Som aftalt i Singapore er vi gået ind i detaljerede forhandlinger om fjernelse af told på visse spiritusholdige drikkevarer.

Med forbehold af afslutningen af vore respektive interne procedurer og med undtagelse af rom (2208 40), for hvilken der gælder de særlige bestemmelser i bilaget, fjerner EF og USA deres told, der er planlagt at være i kraft den 1. juli 1997, for nedenfor anførte HS 96-positioner i fire lige store stadier, første gang den 1. juli 1997 efterfulgt af reduktioner den 1. januar 1998, den 1. januar 1999 og den 1. januar 2000.

>TABELPOSITION>

BILAG

Vedr.: 2208 40 - Rom og taffia

A. EF-told

1. Toldnedsættelser på rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol svarende til 225 g pr. hektoliter ren alkohol eller derover med en tolerance på 10 % som fastlagt nedenfor:

>TABELPOSITION>

2. EF-tolden på rom og taffia, bortset fra den i punkt 1 ovenfor specificerede, af en værdi specificeret i følgende tabel er omfattet af de nedsatte toldsatser nedenfor inden for de toldkvotebeløb, der er angivet, indtil der opnås toldfri behandling den 1. januar 2003. Toldkvotebeløbene omfatter rom uanset containerstørrelse.

>TABELPOSITION>

3. Rom og taffia under de prisgrænser, der er angivet ovenfor, samt rom og taffia, der ikke er omfattet af toldkvotebeløbene, er omfattet af de samme toldsatser som vist i punkt 1 ovenfor.

4. EF underretter straks USA om eventuelle ændringer mellem den 1. januar 2000 og 1. januar 2003 af den præferencebehandling, der indrømmes import af rom. EF indleder straks efter anmodning konsultationer med USA om ethvert spørgsmål vedrørende USA's eksport af rom til EF, jf. punkt 2 ovenfor, med henblik på at nå frem til fælles løsning på ethvert spørgsmål, der rejses under konsultationerne.

B. USA's told

5. Følgende toldnedsættelser gælder for rom og taffia:

>TABELPOSITION>

EC-Spirits-Schedule CXL

>TABELPOSITION>

APPENDIX A

>TABELPOSITION>