21996A1115(01)

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om tilpasning af ordningen for indførsel fra Egypten af ris med oprindelse i dette land

EF-Tidende nr. L 292 af 15/11/1996 s. 0029 - 0030


AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om tilpasning af ordningen for indførsel fra Egypten af ris med oprindelse i dette land

Brev nr. 1

Bruxelles, den 4. november 1996.

Hr. . . . .,

Jeg har den ære at henvise til aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om ordningen for indførsel fra Egypten af ris med oprindelse i dette land.

Ifølge denne aftale skal den told, der anvendes ved indførsel fra Egypten af ris (KN-kode 1006) med oprindelse i dette land, beregnes i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EØF) nr. 1418/76, men med fradrag af et beløb svarende til 25 % af værdien af den pågældende told.

Anvendelsen af det indrømmede fradrag i tolden er ikke længere betinget af, at Egypten opkræver en afgift ved produktets udførsel.

Dette fradrag i tolden finder anvendelse fra den 1. maj 1996.

Denne aftale træder i kraft, når begge parter har undertegnet den.

Jeg skal venligst bede Dem om at bekræfte, at De er indforstået med indholdet af denne skrivelse.

Modtag, hr. . . . ., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

>REFERENCE TIL EN FILM>

Brev nr. 2

Bruxelles, den 4. november 1996

Hr. . . . .,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Jeg har den ære at henvise til aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om ordningen for indførsel fra Egypten af ris med oprindelse i dette land.

Ifølge denne aftale skal den told, der anvendes ved indførsel fra Egypten af ris (KN-kode 1006) med oprindelse i dette land, beregnes i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EØF) nr. 1418/76, men med fradrag af et beløb svarende til 25 % af værdien af den pågældende told.

Anvendelsen af det indrømmede fradrag i tolden er ikke længere betinget af, at Egypten opkræver en afgift ved produktets udførsel.

Dette fradrag i tolden finder anvendelse fra den 1. maj 1996.

Denne aftale træder i kraft, når begge parter har undertegnet den.

Jeg skal venligst bede Dem om at bekræfte, at De er indforstået med indholdet af denne skrivelse.«

Jeg har den ære over for Dem at bekræfte, at regeringen for Den Arabiske Republik Egypten er indforstået med ovenstående.

Modtag, hr. . . . ., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af regeringen for Den Arabiske Republik Egypten

>REFERENCE TIL EN FILM>