21995A0310(01)

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side om ændring af tabel I og II i bilaget til protokol nr. 1 til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side, undertegnet den 2. december 1991

EF-Tidende nr. L 054 af 10/03/1995 s. 0026 - 0029


AFTALE i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side om ændring af tabel I og II i bilaget til protokol nr. 1 til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side, undertegnet den 2. december 1991

A. Brev fra Fællesskabet

Bruxelles, den . . . . . .

Hr. . . . . .,

Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side er blevet enige om, at der bør foretages følgende ændringer i tabel I og II i bilaget til protokol nr. 1:

1. Tabel I:

Ændringerne fremgår af tillæg 1 til denne skrivelse.

2. Tabel II:

Teksten vedrørende toldkontingent nr. 4 (TK nr. 4) affattes som angivet i tillæg 2 til denne skrivelse.

Denne aftale i form af brevveksling skal godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer. Den træder i kraft den første dag i måneden efter tidspunktet for parternes notifikation om, at procedurerne er afsluttet, og har virkning fra den 1. januar 1995.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Danmarks regering og Færøernes landsstyre er indforstået med indholdet af denne skrivelse.

Modtag, hr. . . . . ., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For Det Europæiske Fællesskab

B. Brev fra Danmarks regering og Færøernes landsstyre

Bruxelles, den . . . . . .

Hr. . . . . . .,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side er blevet enige om, at der bør foretages følgende ændringer i tabel I og II i bilaget til protokol nr. 1:

1. Tabel I:

Ændringerne fremgår af tillæg 1 til denne skrivelse.

2. Tabel II:

Teksten vedrørende toldkontingent nr. 4 (TK nr. 4) affattes som angivet i tillæg 2 til denne skrivelse.

Denne aftale i form af brevveksling skal godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer. Den træder i kraft den første dag i måneden efter tidspunktet for parternes notifikation om, at procedurerne er afsluttet, og har virkning fra den 1. januar 1995.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Danmarks regering og Færøernes landsstyre er indforstået med indholdet af denne skrivelse.«

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at Danmarks regering og Færøernes landsstyre er indforstået med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag, hr. . . . . . ., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For Danmarks regering og Færøernes landsstyre

Tillæg 1

>TABELPOSITION>

Tillæg 2

>TABELPOSITION>