7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/399


Artikel 29

Ret til arbejdsformidling

Enhver har ret til at kunne gøre brug af en gratis arbejdsformidlingstjeneste.