7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/397


Artikel 16

Frihed til at oprette og drive egen virksomhed

Friheden til at oprette og drive egen virksomhed anerkendes i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning og praksis.