7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/395


Artikel 7

Respekt for privatliv og familieliv

Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation.