7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/337


3.   Erklæring ad artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Union

Unionen tager hensyn til den særlige situation for de små lande, der har specifikke naboforbindelser med Unionen.