7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/198


Artikel 356

(tidl. artikel 312 i TEF)

Denne traktat er indgået for ubegrænset tid.