7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/153


Artikel 237

(tidl. artikel 204 i TEF)

Rådet træder sammen efter indkaldelse fra formanden på initiativ af denne, af et medlem af Rådet eller af Kommissionen.