7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/71


Artikel 62

(tidl. artikel 55 i TEF)

Bestemmelserne i artiklerne 51-54 finder anvendelse på det i dette kapitel omhandlede sagsområde.