7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/53


Artikel 8

(tidl. artikel 3, stk. 2, i TEF)  (1)

I alle sine aktiviteter tilstræber Unionen at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder.


(1)  Denne henvisning er kun vejledende. For yderligere oplysninger, se sammenligningstabellerne mellem den tidligere og den nye nummerering af traktaterne.