7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/52


Artikel 6

Unionen har kompetence til at gennemføre tiltag for at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag. De områder, hvor sådanne tiltag på europæisk plan kan gennemføres, er:

a)

beskyttelse og forbedring af menneskers sundhed

b)

industri

c)

kultur

d)

turisme

e)

uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport

f)

civilbeskyttelse

g)

administrativt samarbejde.