7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/8


Artikel 6

For at fremme iværksættelsen af de forskningsprogrammer, som fremlægges for den, kan Kommissionen:

a)

inden for rammerne af forskningskontrakter yde et finansielt bidrag, dog ikke i form af subsidier

b)

mod eller uden vederlag levere udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer, som den disponerer over, til gennemførelsen af disse programmer

c)

mod eller uden vederlag stille anlæg, udstyr eller ekspertbistand til rådighed for medlemsstater, personer eller virksomheder

d)

foranledige, at de pågældende medlemsstater, personer eller virksomheder afholder udgifterne i fællesskab.