26.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 326/391


DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

AFSNIT II

FRIHEDER

Artikel 19

Beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering

1.   Kollektiv udvisning er forbudt.

2.   Ingen må udsendes, udvises eller udleveres til en stat, hvor der er en alvorlig risiko for at blive idømt dødsstraf eller udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende straf eller behandling.