12008EN01

Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde - BILAG - Bilag I: liste omhandlet i artikel 38 i Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde

EU-Tidende nr. 115 af 09/05/2008 s. 0331 - 0333


BILAG I

LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE

– 1 – | – 2 – |

Position i Bruxellesnomenklaturen | Varebeskrivelse |

Kapitel 1 | Levende dyr |

Kapitel 2 | Kød og spiseligt slagteaffald |

Kapitel 3 | Fisk, krebsdyr og bløddyr |

Kapitel 4 | Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning |

Kapitel 5 | |

05.04 | Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk |

05.15 | Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitlerne 1 eller 3, uegnede til menneskeføde |

Kapitel 6 | Levende planter m.m.; afskårne blomster og blade |

Kapitel 7 | Spiselige grøntsager, planter, rødder og rodknolde |

Kapitel 8 | Spiselige frugter; skaller af meloner og citrusfrugter |

Kapitel 9 | Kaffe, te og krydderier med undtagelse af maté (pos. 0903) |

Kapitel 10 | Korn |

Kapitel 11 | Mølleriprodukter; malt; stivelse; gluten; inulin |

Kapitel 12 | Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter |

Kapitel 13 | |

ex 13.03 | Pektin |

Kapitel 15 | |

15.01 | Fedt af svin og fjerkræ, udsmeltet eller udpresset |

15.02 | Talg (af hornkvæg, får eller geder), råt eller udsmeltet herunder "premier jus" |

15.03 | Lardstearin; oleostearin; lardoil og oleomargarin, ikke emulgeret eller opblandet eller på anden måde behandlet |

15.04 | Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, også raffinerede |

15.07 | Vegetabilske fedtstoffer og vegetabilske fede olier, rå, rensede eller raffinerede |

15.12 | Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier, hærdede, også raffinerede, men ikke yderligere bearbejdede |

15.13 | Margarine, compound lard og andet tilberedt spisefedt |

15.17 | Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks |

Kapitel 16 | Varer af kød, fisk, krebsdyr og bløddyr |

Kapitel 17 | |

17.01 | Roe- og rørsukker i fast form |

17.02 | Andet sukker; sirup og andre sukkeropløsninger; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel |

17.03 | Melasse, også affarvet |

17.05 [*] | Sukker, sirup og andre sukkeropløsninger samt melasse, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer (herunder vanille- og vanillinsukker) undtagen frugtsaft tilsat sukker (uanset mængden) |

Kapitel 18 | |

18.01 | Kakaobønner, hele eller brækkede, rå eller brændte |

18.02 | Kakaoskaller og kakaoaffald |

Kapitel 20 | Varer af grøntsager, frugter eller andre planter og plantedele |

Kapitel 22 | |

22.04 | Druesaft i gæring samt druesaft, hvis gæring er standset på anden måde end ved tilsætning af alkohol |

22.05 | Vin af friske druer; druesaft, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol |

22.07 | Andre gærede drikkevarer (f.eks. frugtvin, æblecider, rosincider og mjød) |

ex 22.08 [*] | Ethanol (ethylalkohol), denatureret eller ikke denatureret, med enhver alkoholstyrke, fremstillet af landbrugsprodukter, der figurerer i bilag I, med undtagelse af akvavit, likør og andre alkoholholdige drikkevarer, alkoholholdige tilberedninger (såkaldte koncentrerede ekstrakter) til fremstilling af drikkevarer |

ex 22.09 [*] |

ex 22.10 [*] | Eddike |

Kapitel 23 | Restprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder |

Kapitel 24 | |

24.01 | Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald |

Kapitel 45 | |

45.01 | Naturkork, ubearbejdet, og korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork |

Kapitel 54 | |

54.01 | Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør (herunder garnaffald og opkradsede klude) |

Kapitel 57 | |

57.01 | Hamp (Cannabis sativa), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradsede klude samt opkradset tovværk) |

--------------------------------------------------