12007P025

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - AFSNIT III - LIGESTILLING - Artikel 25 - Ældres rettigheder

EU-Tidende nr. 303 af 14/12/2007 s. 0007 - 0007


Artikel 25

Ældres rettigheder

Unionen anerkender og respekterer ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i det sociale og kulturelle liv.

--------------------------------------------------