12006E055

Traktaten om oprettelse af det Europæiske Fællesskab (Konsolideret udgave) - Tredje del - Fællesskabets politikker - AFSNIT III - Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital - Kapitel 3 - Tjenesteydelser - Artikel 55

EU-Tidende nr. C 321 E af 29/12/2006 s. 0063 - 0063
EF-Tidende nr. C 325 af 24/12/2002 s. 0056 - konsolideret udgave
EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0198 - konsolideret udgave
EF-Tidende nr. C 224 af 31/08/1992 s. 0024 - konsolideret udgave
(EØF-traktaten - ingen publikationsreference)


Artikel 55

Bestemmelserne i artiklerne 45-48 finder anvendelse på det i dette kapitel omhandlede sagsområde.

--------------------------------------------------