12005SA042

Akt om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på - FJERDE DEL:MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER - AFSNIT IV:ANDRE BESTEMMELSER - Artikel 42

EU-Tidende nr. L 157 af 21/06/2005 s. 0217 - 0217


Artikel 42

Hvis der er behov for overgangsforanstaltninger for at lette overgangen fra den eksisterende ordning i Bulgarien og Rumænien til den ordning, som anvendelse af Fællesskabets bestemmelser på veterinær-, plantesundheds- og fødevaresikkerhedsområdet medfører, vedtager Kommissionen sådanne foranstaltninger efter den relevante procedure som fastsat i den gældende lovgivning. Foranstaltningerne træffes i en periode på tre år efter tiltrædelsesdatoen, og de må ikke anvendes ud over denne periode.

--------------------------------------------------