12003TN11/APP/C

Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union - Bilag XI: Liste omhandlet i artikel 24 i tiltrædelsesakten: Malta - Tillæg C

EU-Tidende nr. C 227 E af 23/09/2003 s. 0762 - 0762
EU-Tidende nr. L 236 af 23/09/2003 s. 0874 - 0874


Tillæg C

jf. kapitel 4, afdeling B, afsnit I, punkt 2, i bilag XI [*]

Liste over virksomheder med ikke-stimulusberigede bursystemer, for hvilke der gælder overgangsordninger (Direktiv 1999/74/EF, artikel 5, stk. 1, nr. 4) og 5))

DYREVELFÆRD

Nr. | Virksomhedens navn | Licensnr. | Antal æglæggende høner |

1 | Gauci M'Louise | PBLM051 | (11000) kun de bure, der opfylder kravene i overgangsordningerne, er omfattet |

2 | Micallef Paul | PBLM064 | 8000 |

3 | Vella Samuel | PBLM079 | 9500 |

4 | Mifsud Jude | PBLM065 | 7100 |

5 | Zammit Francis | PBLM081 | 500 |

6 | Camilleri Anna | PLM007 | 2200 |

7 | Vella Joseph | PLG018 | 2670 |

8 | Busuttil | PBLM024 | (6000) kun de bure, der blev installeret i 2000 og som opfylder kravene i overgangsordningerne, er omfattet |

9 | Gatt Victor | PLG008 | 12200 |

10 | Grech Saviour | PBLM053 | 1698 |

11 | Lumach Co Ltd | PLM016 | 15000 |

12 | Vella Kalcidon | PLM024 | 9000 |

[*] Teksten til bilag XI findes i EUT L 236 af 23.9.2003, s. 859.

--------------------------------------------------