11997D006/III/P4

Amsterdam-traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter - Anden del - Forenkling - Artikel 6.III.4

EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0068


Amsterdam-traktaten om aendring af traktaten om Den Europaeiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europaeiske Faellesskaber og visse tilknyttede akter - Anden del - Forenkling - Artikel 6.III.4

Traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, herunder dens bilag og protokoller, aendres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel, for at bortfaldne bestemmelser kan udgaa af denne traktat og for at tilpasse visse af dens bestemmelser i overensstemmelse hermed.

III. PROTOKOLLER OG ANDRE AKTER

I artikel 40 i protokol (nr. 3) om statutten for Det Europaeiske System af Centralbanker og Den Europaeiske Centralbank udgaar ordene », der er knyttet til traktaten om oprettelse af et faelles Raad og en faelles Kommission«.