11992M/PRO/TDK

Traktat om Den Europæiske Union - Protokol vedrørende Danmark

EF-Tidende nr. C 191 af 29/07/1992 s. 0086


PROTOKOL vedroerende Danmark

DE HOEJE KONTRAHERENDE PARTER,

SOM OENSKER at loese visse saerlige problemer i forbindelse med Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM foelgende bestemmelser, der knyttes som bilag til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab:

Bestemmelserne i artikel 14 i protokollen om statutten for Det Europaeiske System af Centralbanker og Den Europaeiske Centralbank beroerer ikke Danmarks Nationalbanks ret til at udfoere sine nuvaerende opgaver vedroerende de dele af Kongeriget Danmark, der ikke udgoer en del af Faellesskabet.