11992M/PRO/F

Traktat om Den Europæiske Union - Protokol vedrørende Frankrig

EF-Tidende nr. C 191 af 29/07/1992 s. 0090


PROTOKOL vedroerende Frankrig

DE HOEJE KONTRAHERENDE PARTER,

SOM OENSKER at tage hensyn til et saerligt sp?rgsmaal vedr?rende Frankrig,

ER BLEVET ENIGE OM foelgende bestemmelser, der knyttes som bilag til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab:

Frankrig beholder eneretten til pengeudstedelse i sine oversoeiske territorier paa de vilkaar, der er fastlagt i Frankrigs nationale lovgivning, og vil have eneret til at fastsaette CFP-franc'ens paritet.