11992M/PRO/DE/00

Traktat om Den Europæiske Union - Protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

EF-Tidende nr. C 191 af 29/07/1992 s. 0084


PROTOKOL om proceduren i forbindelse med uforholdsmaessigt store underskud

DE HOEJE KONTRAHERENDE PARTER,

SOM OENSKER at fastsaette naermere bestemmelser for proceduren i forbindelse med uforholdsmaessigt store underskud, som naevnt i artikel 104 C i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

ER BLEVET ENIGE OM foelgende bestemmelser, der er knyttet som bilag til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab: