11957A208

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB ( E.A.F. - EURATOM ), FEMTE AFSNIT - ALMINDELIGE BESTEMMELSER, ARTIKEL 208


Artikel 208.

Denne Traktat er indgaaet for ubegraenset tid.