11951K002

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE KUL- OG STAALFAELLESSKAB ( EKSF ), FOERSTE AFSNIT - DET EUROPAEISKE KUL- OG STAALFAELLESSKAB, ARTIKEL 2


Artikel 2.

Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab har til opgave, i overensstemmelse med Medlemsstaternes oekonomi i sin helhed og ved oprettelsen af et faelles marked paa de i artikel 4 fastsatte betingelser, at bidrage til udvidelse af den oekonomiske aktivitet, til fremme af beskaeftigelsen og til hoejnelse af levestandarden i Medlemsstaterne.

Faellesskabet skal efterhaanden skabe de forudsaetninger, som i sig selv sikrer den mest rationelle fordeling af produktionen paa det hoejeste produktivitetsniveau, samtidig med at det herved soerger for at bevare stabiliteten i beskaeftigelsen og at forhindre, at dybtgaaende og vedvarende forstyrrelser opstaar i Medlemsstaternes oekonomier.