02019D1956 — DA — 03.08.2020 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1956

af 26. november 2019

om harmoniserede standarder for elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser og udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU

(EUT L 306 af 27.11.2019, s. 26)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1146 af 31. juli 2020

  L 250

121

3.8.2020


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 257, 6.8.2020, s.  39 (2020/1146)
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1956

af 26. november 2019

om harmoniserede standarder for elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser og udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EUArtikel 1

Henvisningerne til harmoniserede standarder for elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, der er udarbejdet til støtte for direktiv 2014/35/EU, og som er anført i bilag I til denne afgørelse, offentliggøres hermed i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Henvisningerne til harmoniserede standarder for elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, der er udarbejdet til støtte for direktiv 2014/35/EU, og som er anført i bilag II til denne afgørelse, trækkes hermed tilbage fra Den Europæiske Unions Tidende fra de datoer, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
BILAG INr.

Reference for standarden

1.

EN 60204-1:2018

Maskinsikkerhed — Elektrisk materiel på maskiner — Del 1: Generelle krav IEC 60204-1:2016 (ændret)

2.

EN 60335-1:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav IEC 60335-1:2010 (ændret)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A1o3:2017

▼M1

2a.

EN 60335-1:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019

▼B

3.

EN 60335-2-4:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-4: Særlige krav til tørrecentrifuger IEC 60335-2-4:2008 (ændret)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

▼M1

3a.

EN 60335-2-4:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-4: Særlige krav til tørrecentrifuger

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019

▼B

4.

EN 60335-2-15:2016

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-15: Særlige krav til apparater til opvarmning af væsker IEC 60335-2-15:2012 (ændret)

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

5.

EN 60335-2-16:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-16: Særlige bestemmelser for køkkenaffaldskværne IEC 60335-2-16:2002 (ændret)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

6.

EN 60335-2-28:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-28: Særlige bestemmelser for symaskiner IEC 60335-2-28:2002 (ændret)

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

7.

EN 60335-2-29:2004

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-29: Særlige bestemmelser for batteriladere IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

8.

EN 60335-2-55:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-55: Særlige

bestemmelser for elektriske apparater til brug med akvarier og havedamme IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

9.

EN 60335-2-59:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-59: Særlige bestemmelser for insektdræbere IEC 60335-2-59:2002 (ændret)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

10.

EN 60335-2-74:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-74: Særlige bestemmelser for transportable dyppekogere IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

11.

EN 60335-2-85:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-85: Særlige bestemmelser for dampapparater til stof IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

12.

EN 60335-2-109:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-109: Særlige krav til apparater til rensning af vand ved hjælp af uv-stråling IEC 60335-2-109:2010

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

13.

EN 60529:1991

Kapslingsklasser (IP-kode) IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

14.

EN 60598-2-22:2014

Belysningsarmaturer — Del 2-22: Særlige krav — Armaturer til nødbelysning IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

15.

EN 60715:2017

Dimensioner for koblingsudstyr til lavspænding — Standardiseret skinnemontering beregnet til mekanisk befæstelse af koblingsudstyr samt tilbehør IEC 60715: 2017

16.

EN 60898-1:2019

Elektriske komponenter — Automatsikringer til overstrømsbeskyttelse til installationer i boliger o.l.— Del 1: Automatsikringer til a.c.-drift IEC 60898-1:2015 (ændret)

17.

EN 60947-2:2017

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 2: Effektbrydere IEC 60947-2: 2016

18.

EN 60947-5-1:2017

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 5-1: Udstyr til styrekredse og koblingselementer — Elektromekaniske styreindretninger — IEC 60947-5-1:2016

19.

EN 60947-5-5:1997

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 5-5: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse — Elektrisk nødstop med mekanisk låsefunktion IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

20.

EN 61008-1:2012

Fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCCB'er) — Del 1: Generelle bestemmelser IEC 61008-1:2010 (ændret)

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A12:2017

21.

EN IEC 61010-2-201:2018

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug — Del 2-201: Særlige krav til styringsudstyr IEC 61010-2-201:2017

22.

EN IEC 61058-1:2018

Afbrydere til apparater — Del 1: Generelle krav IEC 61058-1:2016

23.

EN 61643-11:2012

Lavspænding — Overspændingsbeskyttelse — Del 11: Overspændingsbeskyttelse forbundet til lavspændingssystemer — Krav og prøvningsmetoder IEC 61643-11:2011 (ændret)

EN 61643-11:2012/A11:2018

24.

EN 61851-23:2014

Opladningssystem via ledningsforbindelse til elektriske køretøjer — Del 23: Jævnstrømsladestationer til elektriske køretøjer IEC 61851-23:2014

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

25.

EN 62560:2012

LED-lamper med indbygget forkoblingsenhed til almindelige belysningsformål ved > 50 V — Sikkerhedsspecifikationer IEC 62560:2011 (ændret)

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A11:2019

26.

EN 62606:2013

Generelle krav til udstyr til beskyttelse mod gnistdannelse — IEC 62606:2013 (ændret)

EN 62606:2013/A1:2017

27.

EN 63024:2018

Krav til automatiske genindkoblingsudstyr (ARD'er) til effektbrydere, RCBO'er,

RCCB'er til husholdningsbrug og lignende anvendelser IEC 63024:2017 (ændret)

▼M1

28.

EN 50620:2017

Elektriske kabler — Kabler til opladning af elektriske køretøjer

EN 50620:2017/A1:2019

29.

EN 60335-2-5:2015

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-5: Særlige krav til opvaskemaskiner

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335-2-7:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-7: Særlige krav til vaskemaskiner

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-12: Særlige bestemmelser for varmeplader o.l. apparater

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-13: Særlige krav til friturekogere, stegepander o.l. apparater

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

33.

EN 60335-2-17:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-17: Særlige krav til varmetæpper, varmepuder, beklædning og lignende bøjelige varmeapparater

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

34.

EN 60335-2-35:2016

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-35: Særlige krav til gennemstrømningsvandvarmere

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

35.

EN 60335-2-47:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-47: Særlige bestemmelser for elektriske kogekar til erhvervsmæssig brug

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-48: Særlige bestemmelser for elektriske grillapparater og brødristere til erhvervsmæssig brug

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-49: Særlige bestemmelser for elektriske varmeskabe til service, til brug i storkøkkener

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-52: Særlige bestemmelser for apparater til mundhygiejne

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-61: Særlige bestemmelser for termisk akkumulerende varmeapparater

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335-2-66:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-66: Særlige bestemmelser for varmelegemer til vandsenge

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-84: Særlige bestemmelser for toiletter

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335-2-87:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-87: Særlige bestemmelser for elektrisk udstyr til bedøvelse af dyr

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-98: Særlige bestemmelser for luftfugtningsapparater

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

44.

EN 60669-1:2018

Afbrydere til faste elektriske installationer i boliger o.l. — Del 1: Generelle krav

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

45.

EN 60691:2016

Termosikringer — Krav og anvendelsesvejledning

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Kabelnetværk til fjernsynssignaler, lydsignaler og interaktive tjenester — Del 11: Sikkerhed

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Kredsbrydere til materiel (CBE)

48.

EN 60947-5-4:2003

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 5-4: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse — Metode til vurdering af lavenergikontakters ydeevne — Specialprøvninger

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 9-1: Aktive systemer til afhjælpning af lysbuefejl — AQD-lysbueslukker

50.

EN IEC 60974-2:2019

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 2: Væskekølingssystemer

51.

EN IEC 60974-3:2019

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 3: Udstyr til lysbuetænding og -stabilisering

52.

EN IEC 60974-5:2019

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 5: Trådfremføring

53.

EN IEC 60974-7:2019

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 7: Svejsepistoler

54.

EN 61347-2-7:2012

Forkoblingsenheder til lamper — Del 2-7: Særlige krav til batteridrevne elektroniske forkoblingsenheder til nødbelysning (uafhængig)

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

55.

EN 61347-2-11:2001

Koblingsudstyr til lamper — Del 2-11: Særlige krav til diverse elektroniske kredsløb i lamper

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Installationsrørsystemer til kabelfremføring — Del 1: Generelle krav

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Lavspændingstavler — Del 3: Fordelingstavler beregnet til at blive betjent af lægmand (DBO-tavler)

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Installationsstikforbindelser beregnet til permanent forbindelse i faste installationer

59.

EN 61557-9:2015

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c — Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger — Del 9: Materiel til lokalisering af isoleringsfejl i IT-systemer

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Sikkerhed for transformere, strømforsyninger, reaktorer og lignende produkter — Del 1: Generelle krav og prøvninger

61.

EN 61643-31:2019

Overspændingsafledere til lavspænding — Del 31: Krav til og prøvningsmetoder for SPD'er til fotovoltaiske anlæg

62.

EN IEC 61851-1:2019

Konduktive opladningssystemer til elkøretøjer — Del 1: Generelle krav

63.

EN 62026-3:2015

Koblings- og kontroludstyr til lavspænding — Grænseflader mellem styringer og styreenheder (CDI) — Del 3: DeviceNet

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Udladningslamper (undtagen lysstofrør) — Sikkerhedsspecifikationer

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Kabelfremføringssystemer — Kabelstrips til elektriske installationer

▼B
BILAG IINr.

Reference for standarden

Dato for tilbagetrækning

1.

EN 50557:2011

Krav til automatisk genindkoblingsudstyr (ARD) til effekt- og fejlstrømsafbrydere med og uden overstrømsbeskyttelse (RCBO og RCCB) til husholdningsbrug o.l.

27. maj 2021

2.

EN 60204-1:2006

Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner - Del 1: Generelle krav IEC 60204-1:2005 (ændret)

EN 60204-1:2006/A1:2009

27. maj 2021

3.

EN 60335-1:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 1: Generelle krav IEC 60335-1:2010 (ændret)

EN 60335-1:2012/A11:2014

27. maj 2021

4.

EN 60335-2-4:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-4: Særlige krav til tørrecentrifuger IEC 60335-2-4:2008 (ændret)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

27. maj 2021

5.

EN 60335-2-15:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-15: Særlige bestemmelser for apparater til opvarmning af væsker IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

27. maj 2021

6.

EN 60335-2-16:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-16: Særlige bestemmelser for køkkenaffaldskværne IEC 60335-2-16:2002 (ændret)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

27. maj 2021

7.

EN 60335-2-28:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-28: Særlige bestemmelser for symaskiner IEC 60335-2-28:2002 (ændret)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

27. maj 2021

8.

EN 60335-2-29:2004

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-29: Særlige bestemmelser for batteriladere IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

27. maj 2021

9.

EN 60335-2-55:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-55: Særlige bestemmelser for elektriske apparater til brug med akvarier og havedamme IEC 60335-2-55: 2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

27. maj 2021

10.

EN 60335-2-59:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-59: Særlige bestemmelser for insektdræbere IEC 60335-2-59:2002 (ændret)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

27. maj 2021

11.

EN 60335-2-74:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-74: Særlige bestemmelser for transportable dyppekogere IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

27. maj 2021

12.

EN 60335-2-85:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-85: Særlige bestemmelser for dampapparater til stof IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

27. maj 2021

13.

EN 60335-2-109:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-109: Særlige krav til apparater til rensning af vand ved hjælp af UV-stråling

IEC 60335-2-109:2010

27. maj 2021

14.

EN 60529:1991

Kapslingsklasser (IP-kode) IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

27. maj 2021

15.

EN 60598-2-22:2014

Belysningsarmaturer - Del 2-22: Særlige krav - Armaturer til nødbelysning IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

27. maj 2021

16.

EN 62560:2012

LED-lamper med indbygget forkoblingsenhed til almindelige belysningsformål ved > 50 V - Sikkerhedsspecifikationer IEC 62560: 2011 (ændret)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27. maj 2021

17.

EN 60715:2001

Dimensioner i lavspændingsudstyr og kontroludstyr - Standardiseret montering på skinner til mekanisk understøtning af elektrisk materiel i tavler o.l. IEC 60715:1981 + A1:1995

27. maj 2021

18.

EN 60898-1:2003

Elektriske komponenter - Automatsikringer til overstrømsbeskyttelse til installationer i boliger o.l. - Del 1: Automatsikringer til a.c.-drift IEC 60898-1:2002 (ændret)

EN 60898-1:2003/A1:2004

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012

27. maj 2021

19.

EN 60947-2:2006

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 2: Effektbrydere IEC 60947-2: 2006

EN 60947-2:2006/A1:2009

EN 60947-2:2006/A2:2013

27. maj 2021

20.

EN 60947-5-1:2004

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 5-1: Udstyr til styrekredse og koblingselementer - Elektromekaniske styreindretninger - IEC 60947-5-1: 2003

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

27. maj 2021

21.

EN 60947-5-5:1997

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 5-5: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse - Elektrisk nødstop med mekanisk låsefunktion IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

27. maj 2021

22.

EN 61008-1:2012

Fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCCB'er) - Del 1: Generelle bestemmelser IEC 61008-1:2010 (ændret)

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

27. maj 2021

23.

EN 61010-2-201:2013

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug - Del 2-201: Særlige krav til styringsudstyr IEC 61010-2-201:2013

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

27. maj 2021

24.

EN 61058-1:2002

Afbrydere til apparater - Del 1: Generelle krav IEC 61058-1:2000 (ændret)+ A1:2001

EN 61058-1:2002/A2:2008

27. maj 2021

25.

EN 61643-11:2012

Lavspænding - Overspændingsbeskyttelse - Del 11: Overspændingsbeskyttelse forbundet til lavspændingssystemer - Krav og prøvningsmetoder IEC 61643-11:2011 (ændret)

27. maj 2021

26.

EN 61851-23:2014

Opladningssystem via ledningsforbindelse til elektriske køretøjer - Del 23: Jævnstrømsladestationer til elektriske køretøjer IEC 61851-23:2014

27. maj 2021

27.

EN 62560:2012

LED-lamper med indbygget forkoblingsenhed til almindelige belysningsformål ved > 50 V - Sikkerhedsspecifikationer IEC 62560:2011 (ændret)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27. maj 2021

28.

EN 62606:2013

Generelle krav til udstyr til beskyttelse mod gnistdannelse - IEC 62606:2013 (ændret)

27. maj 2021

▼M1

29.

EN 60335-2-5:2015

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-5: Særlige krav til opvaskemaskiner

3. februar 2022

30.

EN 60335-2-7:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-7: Særlige krav til vaskemaskiner

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3. februar 2022

31.

EN 60335-2-12:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-12:

Særlige bestemmelser for varmeplader o.l. apparater

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3. februar 2022

32.

EN 60335-2-13:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-13: Særlige krav til friturekogere, stegepander o.l. apparater

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3. februar 2022

33.

EN 60335-2-17:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-17: Særlige krav til varmetæpper, varmepuder, beklædning og lignende bøjelige varmeapparater

3. februar 2022

34.

EN 60335-2-35:2016

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-35: Særlige krav til gennemstrømningsvandvarmere

3. februar 2022

35.

EN 60335-2-47:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-47: Særlige bestemmelser for elektriske kogekar til erhvervsmæssig brug

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3. februar 2022

36.

EN 60335-2-48:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-48: Særlige bestemmelser for elektriske grillapparater og brødristere til erhvervsmæssig brug

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3. februar 2022

37.

EN 60335-2-49:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-49: Særlige bestemmelser for elektriske varmeskabe til service, til brug i storkøkkener

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3. februar 2022

38.

EN 60335-2-52:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-52: Særlige bestemmelser for apparater til mundhygiejne

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3. februar 2022

39.

EN 60335-2-61:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-61: Særlige bestemmelser for termisk akkumulerende varmeapparater

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3. februar 2022

40.

EN 60335-2-66:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-66: Særlige bestemmelser for varmelegemer til vandsenge

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3. februar 2022

41.

EN 60335-2-84:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-84: Særlige bestemmelser for toiletter

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3. februar 2022

42.

EN 60335-2-87:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-87: Særlige bestemmelser for elektrisk udstyr til bedøvelse af dyr

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3. februar 2022

43.

EN 60335-2-98:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-98: Særlige bestemmelser for luftfugtningsapparater

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3. februar 2022

44.

EN 60669-1:2018

Afbrydere til faste elektriske installationer i boliger o.l. — Del 1: Generelle krav

3. februar 2021

45.

EN 60691:2003

Termosikringer — Krav og vejledning

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3. februar 2022

46.

EN 60728-11:2010

Kabelnetværk til fjernsynssignaler, lydsignaler og interaktive tjenester — Del 11: Sikkerhed

3. februar 2022

47.

EN 60934:2001

Effektafbrydere for udstyr (CBE)

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3. februar 2022

48.

EN 60947-5-4:2003

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 5-4: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse — Metode til vurdering af lavenergikontakters ydeevne — Specialprøvninger

3. februar 2022

49.

EN 60974-2:2013

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 2: Kølesystemer med væsker

3. februar 2022

50.

EN 60974-3:2014

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 3: Lysbuetænding og stabiliserende enheder

3. februar 2022

51.

EN 60974-5:2013

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 5: Trådtilførsel

3. februar 2022

52.

EN 60974-7:2013

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 7: Svejsepistoler

3. februar 2022

53.

EN 61347-2-7:2012

Forkoblingsenheder til lamper — Del 2-7: Særlige krav til batteridrevne elektroniske forkoblingsenheder til nødbelysning (uafhængig)

3. februar 2022

54.

EN 61347-2-11:2001

Koblingsudstyr til lamper — Del 2-11: Særlige krav til diverse elektroniske kredsløb i lamper

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3. februar 2022

55.

EN 61386-1:2008

Installationsrørsystemer til kabelfremføring — Del 1: Generelle krav

3. februar 2022

56.

EN 61439-3:2012

Lavspændingstavler — Del 3: Fordelingstavler beregnet til at blive betjent af lægmand (DBO-tavler)

3. februar 2021

57.

EN 61535:2009

Installationsstikforbindelser beregnet til permanent forbindelse i faste installationer

EN 61535:2009/A1:2013

3. februar 2022

58.

EN 61557-9:2015

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c — Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger — Del 9: Materiel til lokalisering af isoleringsfejl i IT-systemer

3. februar 2021

59.

EN 61558-1:2005

Transformere, strømforsyninger, reaktorer og lignende produkter — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav og prøvninger

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3. februar 2022

60.

EN 61851-1:2011

Opladningssystem via ledningsforbindelse til elektriske køretøjer — Del 1: Generelle krav

3. februar 2022

61.

EN 62026-3:2015

Koblings- og kontroludstyr til lavspænding — Grænseflader mellem styringer og styreenheder (CDI) — Del 3: DeviceNet

3. februar 2021

62.

EN 62035:2014

Udladningslamper (undtagen lysstofrør) — Sikkerhedsspecifikationer

3. februar 2022

63.

EN 62275:2015

Kabelfremføringssystemer — Kabelbindere til elektriske installationer

3. februar 2022

64.

EN 50178:1997

Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer