02015D1111 — DA — 02.02.2017 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1111

af 7. juli 2015

om, at det fælles forslag fra de berørte medlemsstater om udvidelse af godstogskorridoren Nordsøen-Østersøen er i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport

(meddelt under nummer C(2015) 4507)

(Kun den franske, den litauiske, den nederlandske, den polske, den tjekkiske og den tyske udgave er autentiske)

(EUT L 181 af 9.7.2015, s. 82)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/178 Kun den franske, den litauiske, den nederlandske, den polske, den tjekkiske og den tyske udgave er autentiske af 31. januar 2017

  L 28

71

2.2.2017
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1111

af 7. juli 2015

om, at det fælles forslag fra de berørte medlemsstater om udvidelse af godstogskorridoren Nordsøen-Østersøen er i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport

(meddelt under nummer C(2015) 4507)

(Kun den franske, den litauiske, den nederlandske, den polske, den tjekkiske og den tyske udgave er autentiske)▼M1

Artikel 1

Hensigtserklæringen om udvidelse af godstogskorridoren Nordsøen-Østersøen til Tjekkiet og det sydlige Polen, som er dateret den 27. april 2014, og som er sendt til Kommissionen af de ministerier, der er ansvarlige for jernbanetransport i Belgien, Litauen, Nederlandene, Polen, Tjekkiet og Tyskland, og som foreslår ruten »Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hamburg/Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen-Aachen-Hannover/Berlin-Warszawa-Terespol (den polsk-hviderussiske grænse)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Prag/Wroclaw-Katowice« som hovedruten for godstogskorridoren Nordsøen-Østersøen, er i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EU) nr. 913/2010.

▼B

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Litauen, Kongeriget Nederlandene og Republikken Polen.