02013R1387 — DA — 01.01.2022 — 016.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1387/2013

af 17. december 2013

om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011

(EUT L 354, 28.12.2013, p.201)

Ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Rådets forordning (EU) 2021/2278 af 20. december 2021

L 466

1

29.12.2021

 
Den seneste konsoliderede udgave af retsakten, før den blev ophævet, findes her:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02013R1387-20210701