1998L0027 — DA — 29.12.2009 — 006.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF

af 19. maj 1998

om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

(EUT L 166, 11.6.1998, p.51)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF af 23. april 2009

L 110

30

1.5.2009