1987R1898 — DA — 01.07.2008 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1898/87

af 2. juli 1987

om beskyttelse af benævnelserne for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning

(EFT L 182, 3.7.1987, p.36)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007

L 299

1

16.11.2007