01987D0305 — DA — 04.10.2011 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 26. maj 1987

om nedsættelse af et rådgivende udvalg til fremme af adgangen til deltagelse i offentlige aftaler

(87/305/EØF)

(EUT L 152, 12.6.1987, p.32)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Kommissionens afgørelse af 3. september 2011 2011/C 291/02

C 291

2

4.10.2011