13.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 57/22


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

(2019/C 57/11)

Image

National side af den nye 2-euroerindringsmønt bestemt til at blive sat i omløb, udstedt af Frankrig

Euromønter i omløb har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Den Europæiske Union om udstedelse af euromønter, på visse betingelser udstede et vist antal euroerindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb. Der må således kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning i national eller europæisk henseende.

Udstedende stat : Frankrig

Anledning til erindringsmønten : 30 året for Berlinmurens fald

Beskrivelse af designet : For 30 år siden faldt Berlinmuren. Ud over virkningerne for det tyske samfund fik hændelsen verdensomspændende konsekvenser. Murens fald den 9. november 1989 blev symbolet på den kolde krigs ophør og indledningen på forsoning efter flere årtier med internationale spændinger. På europæisk plan blev det første skridt mod genforening af et af de førende lande i Den Europæiske Union. Denne store ændring skete efter materialiseringen af Moskva-traktaten, som Frankrig havde undertegnet. Den Europæiske Union bød 16 millioner nye borgere velkommen på bare et år, svarende til den strukturelle og økonomiske effekt af at byde et nyt land velkommen!

Designet repræsenterer Berlinmuren med en åbning i midten, så duer (der symboliserer international forsoning) og den jublende folkemængde kan passere. I baggrunden er Brandenburger Tor, der på fornemste vis symboliserer Berlin. På den ene side af muren ses påskriften »30 years of the fall of the Berlin Wall/30 Jahre Mauerfall«. Nederst i designet angives udstedelsesåret »2019«, og til højre ses angivelsen af det udstedende land »RF«, der står for »République Française«.

På møntens ydre ring ses EU-flagets tolv stjerner.

Antal udstedte mønter : 10 millioner

Udstedelsesdato : Den 31. januar 2019


(1)  Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).