EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1141

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1141 af 29. juli 2020 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer C(2020) 5076) (EØS-relevant tekst)

C/2020/5076

OJ L 248, 31.7.2020, p. 12–18 (BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 248, 31.7.2020, p. 12–19 (ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1141/oj

31.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 248/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1141

af 29. juli 2020

om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF

(meddelt under nummer C(2020) 5076)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 1, fjerde afsnit, og artikel 29, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 29, stk. 1, i direktiv 96/23/EF kræves det, at tredjelande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere dyr og animalske produkter, der er omfattet af direktivet, forelægger overvågningsplaner for restkoncentrationer med de krævede garantier (»planerne«). Planerne bør som minimum dække de grupper af restkoncentrationer og stoffer, der er nævnt i bilag I til direktivet.

(2)

Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (2) godkendes planerne forelagt af visse tredjelande vedrørende bestemte dyr og animalske produkter opført på listen i bilaget til afgørelsen (»listen«).

(3)

Bosnien-Hercegovina har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som kun omfatter fisk. Derfor bør en specifikation, der begrænser godkendelsen af akvakultur til kun at omfatte fisk, tilføjes til listen.

(4)

Botswana er opført på listen vedrørende kvæg, dyr af hestefamilien og opdrættet vildt. Dette tredjeland underrettede imidlertid Kommissionen om, at det ikke længere vil eksportere levende heste og kød af opdrættet vildt til Unionen. Botswana bør derfor udgå af listen for så vidt angår dyr af hestefamilien og opdrættet vildt.

(5)

Iran har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som kun omfatter krebsdyr. Derfor bør en specifikation, der begrænser godkendelsen af akvakultur til kun at omfatte krebsdyr, tilføjes til listen.

(6)

Myanmar/Burma har forelagt Kommissionen en plan vedrørende honning. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Myanmar/Burma bør derfor opføres på listen for så vidt angår honning.

(7)

Ny Kaledonien er opført på listen vedrørende kvæg, akvakultur, vildtlevende vildt, opdrættet vildt og honning. Dette tredjeland underrettede imidlertid Kommissionen om, at det ikke længere vil eksportere oksekød og vildtlevende vildt til Unionen, og at akvakulturplanen kun omfatter krebsdyr. Ny Kaledonien bør derfor udgå af listen for så vidt angår kvæg og vildtlevende vildt, og en specifikation, der begrænser godkendelsen af akvakultur til kun at omfatte krebsdyr, bør tilføjes til listen.

(8)

Sierra Leone har forelagt Kommissionen en plan vedrørende honning. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Sierra Leone bør derfor opføres på listen for så vidt angår honning.

(9)

Surinam er opført på listen over godkendelser af akvakultur. Surinam underrettede imidlertid Kommissionen om, at det ikke længere vil eksportere akvakulturprodukter til Unionen. Surinam bør derfor udgå af listen for så vidt angår akvakultur.

(10)

Tunesien er for øjeblikket opført på listen over godkendelser af fjerkræ, akvakultur og vildtlevende vildt. Dette tredjeland har forelagt Kommissionen en plan vedrørende fjerkræ, som ikke giver tilstrækkelige garantier, og en plan for akvakultur, som kun omfatter fisk. Tunesien bør derfor udgå af listen for så vidt angår fjerkræ, og en specifikation, der begrænser godkendelsen af akvakultur til kun at omfatte krebsdyr, bør tilføjes til listen.

(11)

Kosovo (*) har ikke fremlagt en plan vedrørende fjerkræ, men Kosovo har givet garantier for så vidt angår råvarer af fjerkræ med oprindelse enten i medlemsstater eller i tredjelande, der er godkendt til eksport af sådanne råvarer til Den Europæiske Union. Kosovo bør derfor tilføjes til listen, med den relevante fodnote, for så vidt angår fjerkræ.

(12)

Afgørelse 2011/163/EU bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/163/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(2)  Kommissionens afgørelse 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40).

(*)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.


BILAG

»BILAG

ISO2-kode

Land

Kvæg

Får og geder

Svin

Dyr af hestefamilien

Fjerkræ

Akvakultur

Mælk

Æg

Kaniner

Vildtlevende vildt

Opdrættet vildt

Honning

AD

Andorra

X

X

X  (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

 

 

 

 

X  (3)

X  (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanien

 

X

 

 

 

X (7)

 

X

 

 

 

 

AM

Armenien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australien

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnien-Hercegovina

X

X

X

 

X

X  (7)

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilien

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY

Hviderusland

 

 

 

X  (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Schweiz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Den Dominikanske Republik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandsøerne

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Færøerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GE

Georgien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grønland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel  (5)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indien

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X  (9)

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgisistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Sydkorea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MKD

Nordmakedonien

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Burma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X  (3)

MX

Mexico

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X  (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Ny Kaledonien

 

 

 

 

 

X  (9)

 

 

 

 

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

New Zealand

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippinerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre og Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbien

X

X

X

X  (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusland

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X  (4)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudi-Arabien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X  (3)

X  (3)

X  (3)

X  (6)

X  (3)

X

X  (3)

 

 

X  (6)

X  (6)

 

SL

Sierra Leone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SM

San Marino

X

 

X  (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Eswatini

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailand

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunesien

 

 

 

 

 

X  (7)

 

 

 

X

 

 

TR

Tyrkiet

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

USA

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Sydafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X  (8)

 

XK

Kosovo

 

 

 

 

X  (3)

 

 

 

 

 

 

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X


(1)  Udelukkende kamelmælk.

(2)  Eksport til Unionen af levende dyr af hestefamilien til slagtning (kun dyr bestemt til fødevareproduktion).

(3)  Tredjelande, der udelukkende anvender råvarer fra medlemsstater eller fra andre tredjelande, der er godkendt med henblik på import til Unionen af sådanne råvarer, jf. artikel 2.

(4)  Kun for rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenets.

(5)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.

(6)  Kun for fersk kød med oprindelse i New Zealand, der er bestemt til Unionen, og som er aflæsset, genlæsset og i transit, med eller uden opbevaring, gennem Singapore.

(7)  Kun fisk.

(8)  Kun strudsefugle.

(9)  Kun krebsdyr.«


Top